K

Kalite

Politikamız

İşveren ile çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, sevgi ve saygıyı oluşturmak,

Bu duyguları hizmetlerimizin her aşamasında uygulayacağımız kalite prensibi ve sürekli iyileştirme ilkesiyle birleştirmek,

Misafirlerimizi odak noktası kabul etmek.

UYGULAMATüm çalışanların katılımı ile misafir memnuniyetinin arttırılması için sürekli çaba harcamak,

İş kazalarını ortadan kaldıran emniyetli, temiz ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak,

Çalışanlar arası karşılıklı güveni, anlayışı ve iletişimi arttırmak,

Fikir alışverişini kolaylaştırmak ve bütün çalışanların katılımı ile takım ruhunu geliştirmek,

Çalışanların sürekli eğitimini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak,

Sürekli olarak kalitenin geliştirilmesi için çaba harcamak,

Kalite anlayışımıza uyan tedarikçilerle çalışmak,

Fayda maliyet analizi yapılarak yeni teklifler hazırlamak,

Maliyetlerin kalitenin ana unsurlarından olduğu sürekli bilinecek, bu çalışmaların doğal sonucu olarak maliyetlerin düşmesi, karlılığın yükselmesi, çalışanlar için istihdam güvencesinin artmasını sağlamaktır.

İşletme kalite politikası, Kalite Yönetim temsilcisi ve üst yönetim tarafından hazırlanıp yayınlanmış olsa da, Semsan Hotel görevli tüm personel tarafından bilinmek ve benimsenmek zorundadır.