İ

İş

Sağlığı&Güvenliği

Semsan Hotel çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu hedeflerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışanlarının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol ederiz.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve önleyici faaliyetlerde bulunarak, verilen eğitimlerle tesis çalışanlarının mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlarız.

Semsan Hotel, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu temel alarak “Sağlığım, Güvenliğim, İşim” sloganını ile sıfır iş kazası hedeflemektedir.