Ç

ÇEVRE

POLİTİKAMIZ

İstanbul ’un doğal güzelliğini korumayı, aktif çevre ekibimizle çevresel performansımızı ve çalışmalarımızı sürekli gözden geçirip iyileştirmeyi, İlgili çevre mevzuatları ile uyumlu, gelecekteki gereksinimlerimize ve yükümlülüklerimize karşı proaktif bir yaklaşım sergilemeyi,

Misafirlerimizin beklentilerine uygun hizmet kalitemizi sürekli iyileştirirken, aynı zamanda doğal kaynakların korunması amacıyla enerji tüketimi, atık yönetimi, yeniden kullanım ve geri dönüşüm faaliyetlerini uygulamayı ve bu faaliyetlere ilişkin performansımızı izlemeyi,

Üst yönetimden en alt birimlere kadar tüm çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler vermeyi, doğal yaşamı korumayı ve çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynamayı, teşvik etmeyi,

Çevre politikamızı çalışanlarımızla, misafirlerimizle, tedarikçilerimizle paylaşmayı ve halkın erişimine açık olmasını sağlamayı,

Çevreci politikalara ve uygulamalara sahip olan lokal tedarikçilerle birlikte çalışmayı,

Otel yönetimi olarak taahhüt ediyoruz.